Montage

Voor het plaatsen van verschillende producten kunnen wij de gehele montage voor u verzorgen.

Klik op een onderdeel voor meer informatie.

Bij ons eerste bezoek op de bouwlocatie, zullen wij samen met de klant, het plan van aanpak bekijken en deze bespreken conform de VCA-richtlijnen. Wij zullen dan, volgens het vooropgestelde plan, het nieuwe rookgasafvoerkanaal monteren.
Wij bekijken of het mogelijk is om zo lang mogelijke delen te transporteren (horizontaal en verticaal). Uw voordeel hierbij is dat er minder verbindingen zijn, waardoor de kans op lekkages afneemt. Tevens zal hierdoor de montagetijd aanzienlijk worden verkort – Zodat onze klant een minimale tijd zonder ‘warmte’ hoeft te zitten!
Het demonteren van de bestaande rookgasafvoer, zoals bij renovatie, kunnen wij voor u uitvoeren. Wij dragen er zorg voor om deze materialen op een milieuvriendelijke manier af te voeren.
Bij een door ons verzorgde montage, zijn de transportkosten over de weg tot 6 meter, geheel GRATIS.
Al onze monteurs zijn in het bezit van een geldig VCA- certificaat en hebben de beschikking over goedgekeurde PBM’s.

‘Een rookgasafvoer moet goed en veilig geplaatst worden.’

Door het omsloten karakter van een wegtunnel blijven uitlaatgassen en – bij een incident – rook of gevaarlijke gassen lang hangen.

Hierdoor kunnen ongezonde of levensbedreigende situaties ontstaan. Dodelijk getroffen slachtoffers bij tunnelbranden zijn voor het overgrote deel te wijten aan het inhaleren van rook, niet aan verbranding. Wegtunnels moeten daarom geventileerd worden.

Het doel van tunnelventilatie is dan ook, tijdens het ‘normale’ gebruik, het schoonhouden van de tunnelatmosfeer door middel van de afvoer of het verdunnen van uitlaatgassen. En ten tijde van een incident – het afvoeren van rook, rookgassen en/of andere gevaarlijke gassen, zodat  tunnelgebruikers daar zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Tunnelventilatie..

In opdracht van Novenco B.V. monteren en onderhouden wij tunnelventilatoren. Er worden nieuwe ventilatoren opgehangen of er wordt ter plaatse periodieke inspecties uitgevoerd of onderhoud gepleegd, denkt u hierbij aan bijvoorbeeld het reinigen van de ventilatoren of het herstellen van schades aan de ventilatoren.

Voor groot onderhoud worden de ventlatoren naar de werkplaats van Novenco gebracht.

Deze werkzaamheden / projecten worden veelal in avond/nachtdiensten uitgevoerd, zodat het verkeer hier het minste hinder van ondervindt.

Parkeergarages worden door het toenemende autogebruik steeds vaker toegepast op plaatsen waar mensen samenkomen. Hierbij kunt u denken aan winkelcentra, kantoren en uitgaanscentra, maar ook wooncomplexen. De nieuwste bouwvormen geven steeds vaker problemen om bestaande ventilatietechnieken toe te passen bij het ventileren van parkeergarages. Novenco heeft haar jarenlange ervaring in de tunnelventilatietechnieken geprojecteerd op parkeergarages. Inmiddels is de tunnelventilatietechniek veelvuldig toegepast voor het ventileren van parkeergarages. Bij de tunnelventilatietechniek maakt men gebruik van stuwkrachtventilatoren. De techniek is gebaseerd op het stuwkracht principe.