Beluchting

Beluchting

De beluchting zorgt voor de benodigde verse luchttoevoer in de technische ruimte in combinatie met de ontluchting. Hieronder ziet u een voorbeeld van de door ons gemaakte beluchtingen.

Zie fig. 6