Rookgasafvoer

De rookgasafvoer- en ventilatiekanalen worden volledig in eigen werkplaats vervaardigd en door gecertificeerde lassers en tot een hoogwaardig eindproduct verwerkt. Plaatmateriaal wordt exact op maat gesneden, waarna segmentdelen in model worden gewalst en door middel van MIG of TIG lastechniek tot een eindproduct worden vervaardigd. Rookgasafvoerkanalen zijn veelal opgebouwd uit drie lagen te weten: Het rookgaskanaal, de isolatie en een buitenmantel.

De rookgasafvoer- en ventilatiekanalen kunnen worden voorzien van diverse topsecties zoals bijvoorbeeld een conische kop, een trek bevorderende kap, deflectorkap of kruiskap. Onze regenranden zijn altijd aangelast, zodat deze in de loop van de tijd niet kunnen gaan lekken. Indien de ketel teveel geluid produceert kunnen wij de rookgasafvoer voorzien van een tussenbouw- of een kerngeluiddemper. Al onze producten worden met grote zorgbesteding vervaardigd van materialen met uiterst hoge kwaliteitseisen.

Rookgasafvoer (RGA)

De rookgasafvoerkanalen van Hogenu, zorgen ervoor dat de rookgassen op een veilige manier worden afgevoerd in een daarvoor toegestaan uitmondingsgebied, volgens NPR 3378 en NEN 1087 / 2757. Ze voldoen aan de algemene veiligheidseisen en aan de richtlijn 2001/95/EG. Bouwkundige schachten kunnen opnieuw worden gevoerd. De nieuwe voering zal bestaan uit een star of flexibel roestvast stalen kanaal. Als het bouwkundig kanaal is gevoerd is deze geschikt voor het gebruik van condenserende ketels (Hr-ketels). Het condenswater wordt opgevangen in een daarvoor bestemde condenspot met aftap, die aangesloten wordt op het vuilwaterriool.

Gecombineerde rookgasafvoer (RGA) en verbrandingslucht toevoer (VLT)

Om een verwarmingsketel in gesloten uitvoering te kunnen aansluiten, is een gecombineerde rookgasafvoer / verbrandingsluchttoevoer nodig. Dit kan door een zogenoemde concentrische buis constructie. Bovendaks dient de uitmonding van de rookgas gescheiden te blijven van de onderliggende luchttoevoer. De ventilatie-regenrand zorgt ervoor dat er verbrandingslucht wordt aangezogen. Deze concentrische constructie, kunnen wij voor u vervaardigen uit zowel dikwandig zuur- en zeelucht bestendig aluminium, als uit roestvast staal of een combinatie van de twee materialen. Hieronder ziet u een voorbeeld van een rookgasafvoer gecombineerd met verbrandingslucht toevoer. Zie fig. 3

Beluchting van de opstellingsruimte

De beluchting en ontluchting zorgt voor de benodigde verse lucht in de technische ruimte, conform NEN 3028. Hieronder ziet u voorbeelden van de door ons vervaardigde beluchtingen. Zie fig. 6

Ontluchting van de opstellingsruimte

De beluchting en ontluchting zorgt voor de benodigde verse lucht in de technische ruimte, conform NEN 3028. Hieronder ziet u voorbeelden van de door ons vervaardigde ontluchtingen. Zie fig. 7

Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsgasafvoer (CLV)

Een CLV-systeem is een schoorsteensysteem voor de gestapelde woningbouw waar meerdere gesloten CV toestellen op kunnen worden aangesloten. Volledig in roestvast staal uitgevoerd. Waarbij er op de verdiepingen parallel of concentrisch kan worden afgetakt.

Geluiddempers:

Indien het noodzakelijk is om de geluidsoverlast te reduceren, kan uw rookgasafvoer worden voorzien van een geluiddemper. Dit kan zowel een tussenbouw-demper of een kern-demper zijn. Om het geluid tot een maximum te reduceren is een combinatie hiervan ook mogelijk.

De tussenbouw-dempers zijn aan de binnenzijde voorzien van geperforeerd plaatmateriaal waarachter akoestische wol wordt aangebracht. Deze geluiddemper wordt middels een schuifverbinding of flensverbinding tussen twee schoorsteendelen in gemonteerd. Maximale dempingwaarde is circa 20 dB(A) bij 250 Hz en de zeta-waarden liggen tussen de 0,6 en de 1,5 (statisch drukverlies 7 – 18 Pa).

Een kerngeluiddemper is een cilinder die wordt vervaardigd van geperforeerd plaatmateriaal en gevuld met akoestische wol. De kerndemper wordt in het verticale deel van de rookgasafvoer gehangen. Maximale dempingwaarde is circa 20 dB(A) bij 250 Hz en de zeta-waarden liggen tussen de 6 – 12 (statisch drukverlies 71 – 143 Pa).

Cascadesysteem

“In serie geschakeld” – Meerdere ‘open opgestelde’ verwarmingstoestellen kunnen op één rookgascollector worden aangesloten of meerdere ‘gesloten opgestelde’ verwarmingstoestellen kunnen op een dubbel uitgevoerd collector-systeem worden aangesloten – in het laatste geval dient er één collector voor de rookgasafvoer en de andere voor de verbrandingsluchttoevoer.

Hierbij is het belangrijk,

 • Welke gezamenlijke diameter kan worden gehanteerd? Dit kunnen wij voor u berekenen, volgens de Europese norm 13384,
 • Of de afmetingen van het bouwkundig kanaal wel ruim genoeg zijn, om het te voeren met de juiste diameter,
 • Of er geen obstructies aanwezig zijn in het bouwkundige kanaal. Denkt u hierbij aan verslepingen, betonijzer, vogelnesten of zogenoemde speciebaarden. Wij kunnen een camera-inspectie uitvoeren, zodat u weet wat u tegenkomt. Misschien moet er wel gekeken worden naar een alternatieve route voor uw rookgasafvoer.

Coating

Wanneer uw wensen zich niet beperken tot de technische kenmerken van het product. Maar uw wilt dat er ook naar het esthetische aspect gekeken wordt, dan kunnen wij u hiervoor een aantal voorstellen doen,

 • Onze rookgasafvoeren en kanalen kunnen bijvoorbeeld in elk gewenste RAL-kleur gepoedercoat worden,
 • Voor de voedingsindustrie, waarbij veelal de kanalen geïsoleerd moeten zijn, kunnen wij de bemanteling van RVS maken,

Nieuw in ons assortiment is het zogenoemde ‘foto beplakken’ van het kanaal, hiermee creëert u een fraai uiterlijk en is het mogelijk om het kanaal zelfs een gepersonaliseerd aanzicht te geven

Roosters

Klik hier voor een PDF van onze Roosterdeuren

Rookgasafvoeren van Hogenu, een juiste keuze.

Neem direct contact op!

  Uw naam (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht