Tunnelventilatie

Tunnelventilatie is essentieel voor de gezondheid en de veiligheid. Door het omsloten karakter van een wegtunnel blijven uitlaatgassen en – bij een incident – rook of gevaarlijke gassen lang hangen. Hierdoor kunnen ongezonde of levensbedreigende situaties ontstaan. Dodelijk getroffen slachtoffers bij tunnelbranden zijn voor het overgrote deel te wijten aan het inhaleren van rook, niet aan verbranding. Wegtunnels moeten daarom geventileerd worden.

Het doel van tunnelventilatie is dan ook, tijdens het ‘normale’ gebruik, het schoonhouden van de tunnelatmosfeer door middel van de afvoer of het verdunnen van uitlaatgassen. En ten tijde van een incident – het afvoeren van rook, rookgassen en/of andere gevaarlijke gassen, zodat  tunnelgebruikers daar zo min mogelijk hinder van ondervinden.

In opdracht van Novenco B.V. monteren en onderhouden wij tunnelventilatoren. Er worden nieuwe ventilatoren opgehangen of er wordt ter plaatse periodieke inspecties uitgevoerd of onderhoud gepleegd, denkt u hierbij aan bijvoorbeeld het reinigen van de ventilatoren of het herstellen van schades aan de ventilatoren. Voor groot onderhoud worden de ventlatoren naar de werkplaats van Novenco gebracht. Deze werkzaamheden / projecten worden veelal in avond/nachtdiensten uitgevoerd, zodat het verkeer hier het minste hinder van ondervindt.