Onderhoud rookgasafvoer

Onderhoud aan uw ketel en regelmatige controle van uw rookgasafvoer is belangrijk voor zowel de levensduur van de ketel als uw gezondheid en veiligheid. Een rookgasafvoer die niet naar behoren werkt kan namelijk schadelijke gevolgen hebben, zoals verminderde luchtkwaliteit of zelfs het vrijkomen van koolmonoxide.

 

Wat zegt de wet over het rookgasafvoerkanaal bij ketelvervanging?

Er bestaat onduidelijkheid over het feit of er bij de installatie van een nieuwe ketel ook een nieuw rookgasafvoersysteem geplaatst moet worden. Uit het bouwbesluit, de woningwet en het burgerlijk wetboek kan maar één conclusie worden getrokken:

Een nieuwe ketel betekent ook een nieuwe rookgasafvoer!

Bouwbesluit

Het bouwbesluit omschrijft functionele eisen en verwijst naar prestatie eisen (b.v. NEN 1078 en de NEN 2757). Hierin staat vrij vertaalt dat, als je een cv-toestel vervangt je ook het rookgasafvoer-systeem moet vervangen.
De prestatie-eisen zijn verder uitgewerkt in de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR 3378 delen 40 t/m 45, 60 en 61). NPR 3378 deel 45, handelt specifiek over wat te doen bij ketelvervanging en welke aspecten je moet beoordelen om te komen tot een afgewogen oordeel over de bestaande voorziening. Bij aanpassing/verbouw is telkens “het rechtens verkregen niveau” de minimale eis. Je moet dus voldoen aan het niveau dat werd geëist in de (bouw)vergunning ten tijde van de bouw.

Woningwet en Burgerlijk wetboek

De woningwet voegt nog één belangrijk aspect toe aan bovenstaande argumentatie. Namelijk dat het verboden is om een voorziening in een staat te brengen die niet voldoet aan de voorschriften. In het burgerlijk wetboek staat dat, wanneer je iets maakt wat niet voldoet aan de eisen die aan het onderdeel mogen worden gesteld, dit strafbaar is, je pleegt dan een delict. Deze beide eisen vloeien voort uit de zorgplicht voor een veilige installatie die de wetgever bedoelt.

Om de status van uw rookgasafvoer te beoordelen kunnen wij u een camera-inspectie aanbieden.

Contact

  Uw naam (verplicht)

  Uw bedrijfsnaam

  Uw adres

  Uw postcode

  Uw woonplaats

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw faxnummer

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. Lees hier onze privacy voorwaarden (*)