Geluidsdempers

Geluidsdempers

Indien het noodzakelijk is om de geluidsoverlast te reduceren kan uw rookgasafvoer voorzien worden van een geluiddemper. Dit kan zowel een tussenbouw-demper of een kerndemper zijn. Om het geluid tot een maximum te reduceren is een combinatie hiervan ook mogelijk.

De tussenbouw-dempers zijn aan de binnenzijde voorzien van geperforeerd plaatmateriaal waarachter akoestische wol wordt aangebracht. Deze geluiddemper wordt middels een schuifverbinding of flensverbinding tussen twee schoorsteendelen in gemonteerd. Maximale dempingwaarde is circa 20 dB(A) bij 250 Hz en de zeta-waarden liggen tussen de 0,6 en de 1,5 (statisch drukverlies 7 – 18 Pa).

Een kerngeluiddemper is een cilinder die wordt vervaardigd van geperforeerd plaatmateriaal en gevuld met akoestische wol. De kerndemper wordt in het verticale deel van de rookgasafvoer gehangen. Maximale dempingwaarde is circa 20 dB(A) bij 250 Hz en de zeta-waarden liggen tussen de 6 – 12 (statisch drukverlies 71 – 143 Pa).