RGA

Rookgasafvoer berekening

RGA

De rookgasafvoeren van Hogenu, zorgen ervoor dat de rookgassen op een veilige en milieuvriendelijke manier worden afgevoerd in een daarvoor toegestaan uitmondingsgebied, volgens NPR 3378-60 en 61 (NEN 1078 – Deel 60 en 61).Verder voldoen onze rookgasafvoeren aan de eisen conform NPR 3378-40 t/m 44 (NEN 1078 – Deel 40 t/m 44).
Bouwkundige schachtvoeringen kunnen worden opnieuw gevoerd met een ‘star’ of ‘flexibel’ kanaal. Hierdoor komen de condenserende rookgassen niet in aanraking met het bouwkundig kanaal. Zodat de Hr-ketels hun rookgassen zonder problemen kunnen afvoeren. Het vervuilde condenswater wordt direct opgevangen in een daarvoor bestemde voorziening met aftap die aangesloten dient te worden op het vuilwaterriool.

Zie fig. 1-2