Rookgascollector

Rookgascollector

Meerdere gasgestookte ketels kunnen op één collector rookgaszijdig (rookgascollector) worden aangesloten.
Uiteraard is dit ook mogelijk bij gesloten toestellen, zodat de verbrandingsluchttoevoer uit het zelfde drukgebied komt. Naast de rookgascollector wordt er dan een extra collector gemaakt ten behoeve van de verbrandingsluchttoevoer.
Bovendaks zouden wij door middel van een concentrische uitgevoerde topsectie, dit is een gecombineerde constructie waarbij de rookgasafvoer en de verbrandingsluchttoevoer door één sparing in het dak uitmonden. Indien dit niet mogelijk is dan worden er twee doorvoeren door het dak gemaakt, één voor de rookgasafvoer en één voor de verbrandingsluchttoevoer.
Ook hier is het weer belangrijk welke gezamenlijke diameter kan worden gehanteerd. Is het bouwkundige kanaal wel ruim genoeg om het opnieuw te voeren met starre of flexibele voering?
Is dit niet het geval, dan kunnen wij u assisteren om een alternatieve route voor de rookgasafvoer te bepalen – wellicht kunnen wij de rookgasafvoer langs de gevel aanbrengen?
Dit zijn allemaal vragen die we met u kunnen doornemen en oplossen.